Hỡi thanh niên toàn thế giới hãy đoàn kết lại!Hãy tưởng tượng một năm mà, trong vòng 12 tháng, sinh viên các trường đại học công nghệ - kỹ thuật trên thế giới thi đua nhau để tạo ra thiết bị năng lượng hiệu quả nhất từ LENR (hợp hạch lạnh, nhiệt hạch lạnh - Cold Fusion). Một thiết bị an toàn và dễ sử dụng, tiết kiệm hơn 90% giá điện so với bây giờ, và không gây ô nhiễm.


Đã đến lúc thanh nhiên toàn thế giới đoàn kết để cống hiến cho thế giới công nghệ tạo điện và nhiệt đột phá - một công nghệ mà, cho đến bây giờ, đã bị các giới tài phiệt và tập đoàn Năng lượng Cũ đàn áp thành công vì *các nhà phát minh Năng lượng Mới chưa thật sự đoàn kết*.

Nếu bạn muốn tham gia tổ chức một cuộc thi đua vĩ đại này, vì lợi ích chung của nhân loại, xin vui lòng gửi mail đến brian@nangluongmoisaigon.org.

Related

thanh niên 7104073370138279159

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item