Tuyên bố ngày quốc tế Hydrogen


Ngày 8 tháng 11 dân biểu Tonko tuyên bố ngày quốc tế Hydrogen tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Trong bài tuyên bố ngày quốc tế Hydrogen, dân biểu Tonko nêu lên những thế mạnh năng lượng Hydrogen như: sạch, tài nguyên vô tận với lượng nước khổng lồ trên trái đất. Khi năng lượng Hydrogen được ứng dụng rộng rãi thì ngành than đá sẽ bị thay thế bởi ngành công nghệ sạch này. Điều đó giúp bảo vệ môi trường sống của nhân loại.

Related

ngày quốc tế 6543135782064907447

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item