Năng lượng vĩnh cửu từ trọng lực trái đất

Các bạn có thể không tin nhưng đây là Động cơ Trọng lực, được cung cấp năng lượng bởi trọng lực Trái đất.Các bạn có thể không tin nhưng đây là Động cơ Trọng lực, được cung cấp năng lượng bởi trọng lực Trái đất.

Hệ thống gồm một cơ cấu cung cấp một xung yếu ban đầu với một quả nặng nhỏ và sau đó lợi dụng trọng lực để tạo ra năng lượng đầu ra lớn hơn nhiều lần so với năng lượng cung cấp ban đầu.

Nhà phát minh (Dejan Gojic Deronje (Serbia) cho biết rằng anh ấy có thể dung động cơ trọng lực này để tạo ra điện.

Hệ thống đã được kiểm định bởi Đại học Khoa học Công nghệ và đã được cấp bằng sang chế.

Ngoài ra Dejan còn nhận được giải thưởng Tesla cho phát minh của mình.

Chúng ta chỉ cần cấp cho nó một lực ban đầu nhỏ hơn nhiều lần so với lực mà nó tạo ra. Như vậy chúng ta sẽ thu được năng lượng nhiều hơn.

Chúng ta nghĩ rằng trọng trường là trường thế năng nhưng ở đây nó đóng vai trò như là động năng đây là một điều mới đối với khoa học năng lượng.

Tôi dự tính sẽ sử dụng động cơ trọng lực này kết hợp với điện gió và điện mặt trời như là một nguồn năng lượng.

Dejan đã được nhận một bằng phát minh về máy phát điện sử dụng để nâng cao dung lượng tụ điện.

Ngoài ra anh còn tạo ra một Động cơ vĩnh cửu mà anh cho biết là dung nó để tạo ra 5Kw điện mà không cần cấp năng lượng đầu vào.

Sáng chê của Deronj đã chứng tỏ rằng năng lượng cấp cho bóng đèn này chỉ được lấy từ trọng lực mà không sử dụng nguồn nào khác.


Related

Tesla 8475720896341658080

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item