Máy phát điện nạp ngược

WO Phát Minh 2013/104043 - Ngày 18, tháng 7, 2013 - Nhà phát minh: Nilson Barbosa và Cleriston Leal HỆ THỐNG PHÁT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN NẠP...

WO Phát Minh 2013/104043 - Ngày 18, tháng 7, 2013 - Nhà phát minh: Nilson Barbosa và Cleriston Leal


HỆ THỐNG PHÁT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN NẠP NGƯỢCTóm tắt:

Phát minh được trình bày có liên quan đến thiết bị phát điện bao gồm một mạch điện cơ bản được tạo bởi một chỉnh lưu (10), ví dụ, một bộ chuyển đổi AC/DC được kết nối trong chuỗi tới một biến tần (12), ví dụ, một bộ chuyển đổi DC/AC, và một giàn các cục pin (13) được kết nối trong chuỗi giữa chỉnh lưu (10) và biến tần (12). Một thành phần thu nạp điện tử (14), cái mà có thể là một thành phần thu nạp điện tử trong không khí tự do hoặc, cách khác, là một thành phần thu nạp điện tử từ mặt đất, được kết nối trong chuỗi với mạch điện cơ bản được tạo bởi chỉnh lưu (10), biến tần (12) và cục pin lắp ráp (13). Giàn các cục pin (13) cung cấp năng lượng cho mạch điện cơ bản bởi vì nó được kết nối tới hệ thống. Do đó, biến tần (12) chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều và cung cấp dòng điện này cho thành phần thu nạp điện tử (14). Sau khi nhận dòng điện từ biến tần (12), thành phần thu nạp điện tử (14) bắt đầu thu nạp các điện tử từ dòng điện xoay chiều và cung cấp năng lượng cho bộ chỉnh lưu (10), cái mà sẽ chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành một dòng điện một chiều để mà nạp lại cho giàn các cục pin (13) và cung cấp năng lượng cho biến tần (12) cái mà cung cấp năng lượng cho thành phần thu nạp điện tử, đóng lại vòng lặp nạp ngược, và còn cung cấp năng lượng điện cho thiết bị tiêu thụ bởi các bộ nạp bên ngoài.


WIPO Phát minh ứng dụng WO/2013/104043 Ngày nộp hồ sơ: Ngày 11, tháng 1, 2013.
Ứng dụng số: BR2013/000016 Ngày công bố: Ngày 18, tháng 7, 2013.


Nhận chuyển nhượng: EVOLUÇÕES ENERGIA LTDA (Rua Santa Tereza 1427-B Centro - Imperatriz -MA, CEP - 470 - Maranhão, 65900, BR)
MÁY PHÁT ĐIỆN TỰ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG
Lĩnh vực kỹ thuật:
Sáng chế liên quan tới một thiết bị phát điện, cụ thể là thiết bị tự cung cấp năng lượng cho việc phát ra điện.


Mô tả của kỹ thuật liên quan:

Có nhiều phương pháp cho việc phát điện sử dụng điện, nhưng tất cả đều là các thiết bị điện sử dụng nam châm và có khả năng phát điện rất giới hạn và gây ra sự tác động sinh thái làm chúng không phù hợp cho những dự án lớn.


Mục tiêu của phát minh:
Mục tiêu của phát minh là sản sinh ra điện một cách bền vững, sử dụng một máy phát điện có thể sinh ra một năng lượng điện lớn từ một dòng điện đầu vào rất thấp, cái mà ban đầu được cung cấp năng lượng bởi các cục pin, nhưng sau đó được cung cấp bởi đầu ra từ máy phát. Máy phát này còn có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị bên ngoài.


Mục tiêu ở trên, và những mục tiêu khác, đạt được nhờ phát minh này thông qua việc sử dụng một mạch điện Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình bao gồm một chỉnh lưu AC/DC cung cấp năng lượng cho các cục pin, các cục pin lại cung cấp năng lượng cho một biến tần DC/AC, cái này được kết nối tới một thiết bị để bẫy các điện tử từ không khí (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008378, ngày 13 tháng 1, năm 2012) hoặc cách khác, một thiết bị trích các điện tử từ mặt đất (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008386, ngày 13, tháng 1, 2012), cái này sau đó truyền các điện tử được trích ra tới một chỉnh lưu AC/DC, nạp lại các cục pin, do đó đóng vòng lặp, cũng như cung cấp điện cho các thiết bị nạp bên ngoài.


Hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện từ phát minh trình bày có thể được cố định hay di động. Nó được cố định khi sử dụng điện tử thu nạp từ trái đất do kết nối với mặt đất, hoặc di động khi dùng các điện tử thu nạp từ không khí.


Hệ thống phát điện tự cung cấp năng lượng của phát minh này có thể được cấu hình trong nhiều cách khác nhau, mỗi cách sử dụng khái niệm phát minh giống nhau nhưng sử dụng những cách sắp xếp khác nhau của các thành phần. Các phiên bản khác nhau bao gồm một pha, hai pha, hoặc ba pha, sản sinh ra năng lượng đầu ra của bất kỳ loại năng lượng và điện áp nào.


Giới thiệu tóm tắt của bản vẽ
Sáng chế bây giờ sẽ được mô tả với sự trợ giúp của bản vẽ, nhưng phát minh này thì không giới hạn các phiên bản và các chi tiết được thể hiện trong những bản vẽ này, mặc dù chúng mô tả các chi tiết thêm vào và các điểm thuận lợi của sáng chế.Bản vẽ:

Hình 1 - Trình bày một hệ thống mạch điện cơ bản cho máy phát điện tự cung cấp năng lượng của sáng chế.

Hình 2 - Trình bày một phần thân đầu tiên của hệ thống xây dựng cho việc phát điện tự cung cấp năng lượng của sáng chế.

Hình 3 - Trình bày một phần thân thứ hai của hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện của sáng chế.

Hình 4 - Trình bày một phần thân thứ ba của hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện của sáng chế.

Hình 5 - Trình bày một phần thân số bốn của hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện của sáng chế.
Hình 6 - Trình bày phần thân số năm của hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện của sáng chế.


Chi tiết mô tả phát minh:

Có nhiều cách khác nhau cho phần kết thúc vòng lặp tự nạp, phụ thuộc vào phần cấu hình bộ mạch được chọn. Một vài mẫu sắp xếp được trình bày từ hình 2 tới hình 6, trong đó mạch chính tiếp tục dao động, liên tiếp sản sinh năng lượng ngay lập tức.
Như được thể hiện trong hình 1, hệ thống tự cung cấp năng lượng cho việc phát điện bao gồm một mạch điện cơ bản được tạo bởi một chỉnh lưu (chuyển đổi AC/DC) 10, cái này được nối trong chuỗi tới một biến tần (DC/AC) 12. Các cục pin 13 được kết nối giữa chỉnh lưu 10 và biến tần 12. Đầu ra từ biến tần DC/AC 12, kết nối tới một bẫy điện tử 14, cái này có thể trích các điện tử từ không khí (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008378 , ngày 13, tháng 1, năm 2012) hoặc cách khác, trích các điện tử từ mặt đất (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008386 , ngày 13, tháng 1, năm 2012).Khi được kết nối, cục pin 13 cung cấp một năng lượng cho biết tần DC/AC số 12, cái này chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều và cung cấp một dòng điện cho bẫy điện tử số 14. Đầu ra của bẫy điện tử số 14 được truyền bằng dây số 18, đi tới một chỉnh lưu 10, cái này giữ cục pin được nạp cũng như cung cấp năng lượng cho biến tần DC/AC số12. Năng lượng thêm vào được 
truyền tới các thiết bị bên ngoài thông qua sợi dây 17.
Hình 2, trình bày một phần khác của hệ thống trong thiết bị phát điện tự cung cấp năng lượng này. Nó bao gồm một mạch Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình của một bộ sạc pin (chuyển đổi AC/DC) số 21 được kết nối tới một thiết bị dẫn (một biến tần DC/AC) số23 và giữa chúng là các cục pin số 22, để tạo nên mạch điện cơ bản. Các thiết bị thêm vào là một bẫy điện tử số 27, cái này có thể thu thập các điện tử tự do từ không khí (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008378 , ngày 13, tháng 1, năm 2012) hoặc cách khác, thu thập các điện tử từ mặt đất (như được trình bày trong phát minh ứng dụng người Brazin No. BR1020120008386 , ngày 13, tháng 1, năm 2012). Công tắc điện ba-pha số 24 kết nối bình thường từ số 24.1 tới 24.3 kết nối bẫy điện tử số 27 tới biến tần số 23. Được kết nối song song là bộ khử đột biến điện số 25, khi được kích hoạt, thông qua bộ lọc số 26, gây ra chuyển đổi công tắc 24 để ngắt kết nối từ 24.3 tới 24.1 và thay vào đó, kết nối 24.3 tới 24.2.Một cách sắp xếp khác để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, là dùng hệ thống không tự cung cấp năng lượng nữa. Đối với trường hợp này, hệ thống được tạo bởi một năng lượng đầu vào từ một nguồn năng lượng bên ngoài, trực tiếp kết nối tới điểm kết nối số 29để cung cấp năng lượng cho bộ khử đột biến điện số 25, cái này cung cấp năng lượng để nạp cho năng lượng đầu ra số 28 để mà nạp các thiết bị bên ngoài. Khi bẫy điện tử số 27được tắt đi, năng lượng chuyển đổi từ công tắc số 24 trả về vị trí mặc định của nó, tức là kết nối điểm 24.1 tới điểm 24.3 làm cho mạch điện hoạt động, một lần nữa, trong chế độ tự nạp. Ngay sau khi cảm biến điện tử số 27 cung cấp đủ năng lượng tới cảm biến trên điện áp số25, nó làm hoạt động công tắc chuyển đổi số 24 thông qua bộ lọc số 26, kết thúc pha tự nạp và cung cấp năng lượng trực tiếp tới đầu ra của điểm 28, để mà nạp cho các thiết bị bên ngoài.

Hình 3 trình bày một phần khác của hệ thống tự cung cấp năng lượng để phát điện, được tạo bởi một thiết bị, cái này bao gồm mạch điện cơ bản của một hệ thống Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình, tạo bởi một bộ sạc pin (chuyển đổi AC/DC) số 31 được kết nối tới một thiết bị dẫn (biến tần DC/AC) số 35 và gắn chúng với nhau, một cục pin số 32. Bộ mạch điện cơ bản này gắn với những thiết bị khác được kết nối tới bẫy điện tử số 37 để thu thập các điện tử tự do từ không khí xung quanh hoặc, cách khác, một bẫy điện tử nối đất số 37. Chúng ta có một cục pin số 32 kết nối tới một chuyển đổi DC/DC số 33, cái này được kết nối tới công tắc chuyển đổi pha 34 / 34.1, cái này kết nối tới điểm 34.3, kết nối tới biến tần 35, và như vậy, nối với bẫy điện tử 37.
Hình 4 trình bày một phần khác của hệ thống tự cung cấp năng lượng sản sinh ra điện được tạo bởi một mạch cơ bản của một hệ thống Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình, bao gồm một bộ sạc pin (chuyển đổi AC/DC) A kết nối tới một biến tần (DC/AC) số 42 và gắn chúng với nhau, cục pin số 41, và một mạch cơ bản gắn với những thiết bị khác được kết nối tới một thiết bị bẫy điện tử từ không khí số 44 hoặc một bẫy điện tử nối đất số 44. Bao gồm như vậy, một bộ sạc pin B được kết nối tới một cục pin số 41, cái này được kết nối trong chuỗi với biến tần số 42 ở điểm B, cái này trong chuỗi với điểm C của biến tần số 42, cái này thì trong chuỗi với cảm biến điện tử số 44, cái này thì trong chuỗi với công tắc chuyển đổi pha số 43 thông qua điểm kết nối đầu ra thiết bị nạp ba pha số 45. Công tắc chuyển đổi pha số 43 thì trong chuỗi với biến tần số 42, cái này được kết nối trong chuỗi với bộ sạc pin (chuyển đổi AC/DC) A nạp cho cục pin số 41.


Một kiến trúc khác cho việc sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, trong đó hệ thống kết thúc tự nạp năng lượng, hệ thống có thể bao gồm năng lượng đầu vào từ một nguồn năng lượng bên ngoài, thông qua điểm kết nối số 46, do đó chung cấp năng lượng đầu ra số 45, để cấp năng lượng cho các thiết bị nạp bên ngoài. Cục pin số 41 cung cấp năng lượng tới bộ biến tần số 42, cái mà chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều và nạp cho bẫy điện tử số 44. Công tắc chuyển đổi pha đóng khi các cục pin cần nạp lại.Cảm ứng số 44 thu nạp các điện tử, sản sinh dòng điện xoay chiều, cái này nạp vào công tắc chuyển đổi pha số 43 với dòng điện xoay chiều đầu vào. Công tắc chuyển đổi pha số 43 nạp biến tần số 42, cái này nạp các cục pin, đóng lại vòng lặp tự cung cấp năng lượng, cái này còn cung cấp năng lượng đầu ra số 45, nạp cho cả năng lượng đầu vào và bất kỳ thiết bị nạp bên ngoài nào.
Hình 5 trình bày phần khác của hệ thống cho thiết bị phát điện tự cung cấp năng lượng, bao gồm một mạch điện, cái này bao gồm một hệ thống Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình, tạo bởi một bộ sạc pin (chuyển đổi AC/DC) số 51 được kết nối tới một biến tần DC/AC số 53 và gắn chúng với nhau, ở giữa là một cục pin số 52. Mạch điện cơ bản gắn với các thiết bị khác được kết nối tới một thiết bị bẫy các điện tử tự do từ không khí số 56 hoặc một thiết bị thu nạp các điện tử từ mặt đất số 56. Hệ thống này tiếp theo bao gồm một sạc pin 51, cái này được kết nối trong chuỗi với một cục pin 52, cái này được kết nối trong chuỗi với biến tần số 53, cái này được kết nối trong chuỗi với một biến thế số 55 ở vị trí C, cái mà kết nối trong chuỗi với điểm B, cái này trong chuỗi với bộ thu thập điện tử số 56, cái này được kết nối trong chuỗi với bộ sạc pin số 51, cái này được nối với thiết bị nạp ở điểm thoát số 58, cái này còn là điểm toàn mạch số 59, cái này trong chuỗi với công tắc chuyển đổi pha 54 phần54.1, cái này được nối với điểm dừng 54.3, cái này trong chuỗi với điểm A của máy biến thế55, với điểm thoát ở B. Điểm A và số 54.3 cũng như các điểm song song số 54.1 và 54.2, thì đều song song với bộ sạc pin 51, cục pin số 52, biến thần số 53 và điểm C của biến thế số55.


Một kiến trúc khác dùng trong các tình huống khẩn cấp, trong đó hệ thống không còn tự cung cấp năng lượng nữa, hệ thống có thể bao gồm một năng lượng đầu vào bên ngoài số 59, cho phép công tắc chuyển đổi pha số 54 cung cấp năng lượng đầu ra số 58, để nạp các thiết bị bên ngoài. Cục pin số 52 cung cấp năng lượng cho biến tần số 53, cái này chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, nạp cho điểm C của biến thế, cái này đi ra từ điểm B và A của biến thế 55. Điểm B của biến thế nạp bẫy điện tử số 56, sinh ra dòng điện xoay chiều, cái mà nạp bộ sạc pin số 51, nạp lại cục pin số 52.Bộ sạc pin số 51 được kết nối song song với công tắc chuyển đổi số 54 thông qua sự kết nối điểm 54.1 và 54.3, nạp cho điểm A của biến thế, cái này đi ra ở điểm B. Điểm A của máy biến thế và công tắc chuyển đổi điểm 54.3 và 54.1 là song song với bộ sạc pin 51, cục pin 52, biến tần 53 và điểm C của biến thế 55.
Hình 6 trình bày thành phần khác, nơi một chỉnh lưu 61 được kết nối tới một biến tần 63 và một cục pin số 62, và nối với một bẫy điện tử trong không khí 64 hoặc cách khác, một bẫy điện tử nối đất số 64, bao gồm như vậy, một bộ chuyển đổi chạc ba pha (AC/DC) số 61, cái này được kết nối trong chuỗi tới một cục pin 62, cái này được kết nối trong chuỗi với biến tần (DC/AC) số 63, cái này thì trong chuỗi với bộ thu nạp các điện tử 64, cái này được kết nối trong chuỗi với bộ chuyển đổi chạc ba pha (AC/DC) số 61, mà phần AC thì trong chuỗi nối với một biến tần dòng điện AC xoay chiều số 63 thông qua một sợi dây kết nối số 65, cái mà gắn song song với phần DC của bộ chuyển đổi chạc ba pha 61, với cục pin số 62 và một phần DC của biến tần số 63.


Một kiến trúc khác cho trường trường khẩn cấp, trong đó hệ thống không còn tự cung cấp năng lượng cho nó nữa, hệ thống có thể bao gồm một dòng năng lượng đầu vào từ một nguồn năng lượng bên ngoài, thông qua điểm kết nối số 66 kết nối tới bộ chuyển đổi chạc ba pha số 61, đầu ra 67 cung cấp năng lượng để nạp các thiết bị bên ngoài.


Cục pin số 62 cung cấp năng lượng tới bộ biến tần 63, cái này chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng xoay chiều, cung cấp cho bộ thu thập điện tử tự do 64. Các điện tử thu thập từ bộ thu thập 64 hình thành một dòng điện xoay chiều nạp cho bộ chuyển đổi chạc ba pha số 61 thông qua một sợi dây nạp năng lượng đầu ra số 67.

Phần khác của bộ chuyển đổi chạc ba pha số 61 được nạp dòng điện xoay chiều từ biến tần số 63 thông qua kết nối sợi dây 65, cái này được kết nối song song tới bộ chuyển đổi chạc ba pha DC liên tục, cái này nạp cho cục pin 62 và với phần liên tục bộ biến tần 63, kết thúc vòng tròn tự nạp và cung cấp năng lượng đầu ra 67, cái này là điểm năng lượng đầu ra.

Có được các ví dụ trình bày của các phần khác nhau, cần phải hiểu rằng phạm vi của sáng chế bao gồm những dạng kiến trúc có thể khác nhau, sử dụng các thiết bị thu thập điện tử được kết nối với một mạch điện cơ bản của hệ thống Cung Cấp Năng Lượng Liên Tục điển hình của năng lượng, được hiểu như một UPS, bao gồm một thiết bị chỉnh lưu (một bộ chuyển đổi AC/DC) 10, được kết nối tới một bộ biến tần (chuyển đổi DC/AC) 12, và gắn vào giữa chúng, một thiết bị lưu trữ năng lượng (thông thường, là một cục pin).

Phát minh của Barbosa và Leal có liên quan trong tiếng Bồ Đào Nha có thể được download ở đây:Nguồn lấy từ http://www.free-energy-info.com/, chương 3: Hệ thống xung động (Motionless Pulsed Systems). Bản tạm này dịch có thể bị sai sót mong các bạn thông cảm. Trong một số phần trên đã được điều chỉnh sao cho người đọc dễ hiểu hơn. Các bạn có thể tham khảo bản gốc ở http://www.free-energy-info.tuks.nl/Chapter3.pdf.Tài liệu này được tạm dịch bởi CAM777 với mục đích cung cấp kiến thức về năng lượng miễn phí. Xin hãy chia sẻ kiến thức quan trọng này cho mọi người. Xin cảm ơn.

Related

nạp ngược 960341224899540632

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item