Thiết bị phản ứng Hợp hạch lạnh A. Parkhomov: Báo cáo kết quả thử nghiệm vận hành 3 ngày

Tháng 3/2015, GS.Ts Alexander G. Parkhomov (ĐH Lomonosov-Moskva) đã báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị phản ứng Hợp hạch lạnh phiên bản m...

Tháng 3/2015, GS.Ts Alexander G. Parkhomov (ĐH Lomonosov-Moskva) đã báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị phản ứng Hợp hạch lạnh phiên bản mới của ông trước một hội đồng khoa học ở Moskva. Đây là bản dịch Powerpoint của Parkhomov hôm đó. Trong đợt thử nghiệm này, Parkhomov đã cho vận hành thiết bị hơn 3 ngày với mức COP cuối cùng hơn 2 (tức năng lượng ở đầu ra lớn hơn năng lượng đầu vào gấp 2 lần). Các thí nghiệm của Parkhomov được xem như là minh chứng cho các thí nghiệm trước đây của Rossi, Pons, Fleischmann, et al. trong lĩnh vực Hơp hạch lạnh (phản ứng hạt nhân an toàn).


Related

năng lượng miễn phí 9066244320145839578

Post a Comment

Theo dõi trên Facebook

Hot in week

Recent

Comments

Video

item